Prosjekt Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA)

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Risør, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Karde.

Prosjektet vil videreutvikle ambisjonen om én felles fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF. I tillegg til KOLS, så vil det utvikles moduler for hjertesvikt og diabetes og for personer med en eller flere av disse sykdommer (komorbiditet) samt nye moduler for andre kroniske sykdommer.