Samhandling om forskning og innovasjon i helse og offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor var tema 23. og 24. august da Forskningsrådet i samarbeid med Universitetet i Agder og Kristiansand kommune gjennomførte seminar i Grimstad og Kristiansand. «Forskningsrådet kan lære av Agder» skriver Senter for e-helse ved Universitetet i Agder på sine nettsider. TELMA ble presentert av Wenche P. Dehli (Kristiansand kommune) og Carl Erik Moe (UIA) som et av flere gode eksempler på innovative prosjekter med  samhandling mellom offentlig sektor, forskningsmiljøer og private aktører.

Se vedlagt presentasjon: TELMA Felles telemedisinsk løsning for Agder, seminar UIA 23.08.17