Gruppebilde tatt på tur til Einarsneset.

Arbeidssamling på Farsund Resort i september

I prosjekt TELMA ble det 14. og 15. september gjennomført en arbeidssamling på Farsund Resort for involverte i prosjektet. Fokus på samlingen var status og samkjøring av videre arbeid i TELMA. Samlingen var et viktig treffpunkt mellom prosjektledelse, arbeidspakkeledere, referansepersoner og andre som er tilknyttet prosjektet.

Omkring 30 personer deltok, deriblant var Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus, Farsund kommune, Kristiansand kommune og Karde AS representert.

Tema på samlingen var blant annet:

  • Status i arbeidspakkene
  • Maskinlæring
  • Kommunal forvaltning
  • Inklusjonskriterier i TELMA
  • Rutiner for telemedisinsk oppfølging
  • Samarbeidsavtale og prismodell

I programmet var det satt av god tid til diskusjon og erfaringsdeling omkring hvert tema, samt mulighet til å drøfte aktuelle problemstillinger i prosjektet.

Program 14- 15 sept. 2017