Informasjon til helsepersonell om prosjektet «Felles telemedisinsk løsning på Agder»

Det er nå tilgjengelig et kortfattet informasjonsskriv om telemedisinsk oppfølging i Telma. Skrivet er tilpasset helsepersonell og publiseres sammen med brosjyren om telemedisinsk oppfølging som er laget i prosjektet.

Informasjon til helsepersonell om prosjektet TELMA