Positiv profilering av Velferdsteknologi på Agder i Forskningsrådets brosjyre om forskning og innovasjon i offentlig sektor.

Forskningsrådet styrker sin innsats for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor. En rekke

forsknings- og innovasjonsprosjekter er allerede godt i gang og her er noen smakebiter:

Brosjyre fra Forskningsrådet