Velkommen til undervisningsdag om diabetes

Prosjektet TELMA inviterer til heldagsundervisning om diabetes for helsepersonell i kommunene på Agder. Foredragsholder er Mikkel Høiberg, spesialist i indremedisin og endokrinologi, medisinsk rådgiver i Boehringer Ingelheim og prosjektansatt på Forskningsenheten, Sørlandet Sykehus

Det er mulig å bli med på undervisningsdag enten i Farsund eller i Kristiansand.

Datoer:

02. november i Kristiansand – Program for diabetesundervisning i Kristiansand

14.november i Farsund – Program diabetesundervisning Farsund

Frist for påmelding: 31. oktober

Link til påmelding:  https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=TYF74N7G9P1P

Undervisningsdagene er gratis.

Arrangørene ber om at informasjon om undervisningsdagen videreformidles til aktuelt helsepersonell.