Vel gjennomførte undervisningsdager om diabetes

I prosjekt TELMA har det i november blitt gjennomført undervisning om diabetes ved endokrinolog Mikkel Høiberg (ansatt i prosjekt TELMA)og diabetessykepleier May Henny Moen (SSHF). Hensikten med opplæringsdagene har vært å spre kunnskap om diabetes, samt å heve kompetansen omkring diabetes hos sykepleiere som skal følge opp pasientene ved telemedisinsk sentral i TELMA-prosjektet.

Opplegget har vært over to dager og samme opplegg ble gjennomført i Kristiansand og Farsund.

Undervisningen ble gjennomført 2. og 3. november i Kristiansand og i Farsund 14. og 17. november.

 

Dag 1: Undervisning i diabetes ved endokrinolog. Undervisningen var gratis, og åpen for helsepersonell fra hele Agder.Innhold: generell undervisning om diabetes, forekomst, symptomer, behandling osv.

 

Dag 2: Undervisning i diabetes for ansatte ved telemedisinsk sentral (TMS) ved endokrinolog og diabetessykepleier. Innhold: fokus på oppfølgingsforløpet av pasienter, observasjoner, hvordan følge opp og monitorere, behandling, forebyggende tiltak mm. Bruk av case.

 

Til sammen har 75 personer deltatt på undervisningen som var åpen for alle, og omkring 10 ansatte fra TMS. Deltagerne kom både fra Vest- og Aust Agder.

Presentasjoner fra undervisningen:

Diabetes generelt

Diabetes behandling

Fysisk aktivitet