Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2018»

Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2018» arrangeres 1.-2. mars av utviklingssentrene for Sykehjem og hjemmetjenester i Aust- og Vest- Agder. 

Medarrangører på årets konferanse er Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Senter for eHelse- Universitetet i Agder og Regional koordineringsgruppe Agder (RKG) 

Målgruppen for konferansen er: Helse- og omsorgsledere, ledere av hjemmetjeneste og sykehjem, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT-rådgivere, forskningsmiljø, leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert i tjenesteinnovasjon og implementering av velferdsteknologi i kommunene.

Påmelding kan gjøres her