Lab- test diabetes pasient

I samarbeid med Senter for eHelse- Universitetet i Agder, foretok TELMA prosjektet en lab- test med rollespill mellom diabetespasient, telemedisinsk sentral (TMS) og lege/ spesialist. Målet med lab- test var å teste ut pasientforløpet for diabetes i samarbeid med ansatt og bruker av tjenesten. Testen skal evalueres av prosjektgruppen og det vil bli foretatt nødvendige endringer før overgang til drift i prosjekt. Tilbakemelding fra bruker var svært positiv.

Det kan bli aktuelt å foreta lab- test av de andre kronikergruppene også i løpet av prosjektperioden.