Brukermedvirkning i prosjektet TELMA

Måler med brukermedvirkning er å inkludere pasienter og brukere i utforming av tjenestetilbudet. På den måten kan man lykkes å i større grad få frem brukernes behov, ønsker og vurderinger ved utvikling av tjenestetilbudet telemedisinsk oppfølging.

30. januar ble det holdt en samling hvor fokuset var brukermedvirkning i prosjektet TELMA. Det var til sammen 15 deltakere fra ulike organisasjoner på Agder. Både pårørende, brukere og politiker deltok.

Brukerne fikk informasjon om prosjektet TELMA og mulighet til å teste teknologien og tjenesten. Det var også et ønske fra prosjektet at brukerne kom med tilbakemelding og innspill på hva som er viktig å fokuserer på videre i prosjektet.