Fagdag om hjertesvikt

 

2. og 8. februar var det fagdager om hjertesvikt for helsepersonell i Agder kommunene. Det var omtrent 75 deltagere. Det ble undervist om hjertesvikt, hjertes anatomi og fysiologi, symptomer, observasjoner, forebygging og behandling.

Foredragsholdere:

Peter Scott Munk, kardiolog ved SSHF, Kristiansand

Cecilie Odland, kardiologisk sykepleier ved SSHF, Kristiansand.

Det var en god, innholdsrik og veldig relevant undervisning for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber med mennesker som har hjertesvikt.

 

Her finner du presentasjonene som var brukt.

TELMA Hjertesvikt Munk 1 PDF

TELMA Hjertesvikt Munk 2 PDF.output

TELMA Hjertesvikt Munk 3 PDF.output

TELMA hjertets anatomi og fysiologi

TELMA sykeleie til pasienter med hjertesvikt