Konferanse «Samarbeid om velferdsteknologi på Agder 2018»

1.-2. mars ble konferansen «Samhandling på Agder» gjennomført med over 280 deltager. På dag to var temaet avstandsoppfølging. Det var presentasjon av flere prosjektet om bruk av telemedisin med blant annet presentasjon av TELMA.

Det var også eget brukerpanel med 3 brukere fra Agder som har hatt telemedisinsk oppfølging og delte sine erfaringer, det oppleves som nyttig å høre brukernes erfaringer med bruk av telemedisin, erfaringer som kan tas med videre i prosjektet.