Oppstartsmøte med Risør, Arendal og Grimstad

Tirsdag 5. juni var første oppstartsmøte for kommuner som ønsker å være med i TELMA prosjektet.
Risør kommune har signert avtale og er klar for oppstart, de skal koble seg på sentralen i Kristiansand. Grimstad og Arendal kommune var også tilstede og vurder om de skal tilby avstandsoppfølging for sine innbyggere.
Deltagerne fikk en innføring i tjenestedesignet, oppfølgingen og verktøy som er utviklet, informasjon om tildeling av tjenesten, teknisk innføring og demonstrasjon av utstyret som brukes. Tilbakemeldingene fra deltagerne var at dagen var nyttig.