Fagdag om KOLS

Mandag den 20.08.18 ble det gjennomført undervisning i KOLS for helsepersonell i kommunene i Øst Agder ved dr. Frode Gallefoss. Dette ble gjort i forbindelse med oppstart av telemedisinsk sentral ved Myratunet  i Arendal som vil skje i løpet av høsten.

Her er presentasjonen til dr. Frode Gallefoss, lungelege og forskningssjef ved SSHF, Kristiansand:

TELMA_KOLS_Arendal 20082018

Fagdag Arendal opplæring KOLS dag 1