Kostnadsfri tilknytning til TELMA

Telemedisinsk oppfølging på Agder (TELMA) er et prosjekt for hele Agder hvor tjenesten telemedisin/ avstandsoppfølging per i dag tilbys til pasienter med KOLS, diabetes og hjertesvikt. Fra januar 2019 vil prosjektet også kunne tilby telemedisinsk til psykisk helse med fokus på diagnosene angst og depresjon. Det er etablert telemedisinske sentraler i kommunene; Farsund, Kristiansand og Arendal (TMS- kommuner). Prosjektets varighet er ut 2019.

Prosjektet har tidligere henvendt seg til kommunene på Agder med en prismodell for samarbeidskommunene hvor tjenesten skulle koste 2500 kr pr mnd. pr pasient som får telemedisinsk oppfølging, i tillegg til en oppkoblingskostnad på 10 000 kr per kommune som et engangsbeløp.

Det viser seg at denne kostnaden ble en hindring for kommuner å inngå samarbeidsavtaler. Dette er uheldig for Telma av flere grunner.

  1. Prosjektet er for hele Agder, derfor bør vi ha med så mange kommuner som mulig for utprøving av tjenesten.
  2. Prosjektet må inkludere mange pasienter for å få tilfredsstillende resultater i forhold til å evaluere effektiviteten og kvaliteten i tjenesten for alle involverte aktører: pasienter, kommuner og sykehus.

Styringsgruppen i Telma har derfor besluttet å gjøre tjenesten kostnadsfri for samarbeidskommunene og vil finansiere tjenesten med prosjektmidler.

Kommuner i de ulike regionene oppfordres til å inngå samarbeidsavtale med følgende TMS- kommune:

  • Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalsregionen inngår samarbeidsavtale med TMS- kommunen Farsund
  • Region Kristiansand inngår samarbeidsavtale med TMS- Kommunen Kristiansand
  • Region Østre Agder inngår samarbeidsavtale med TMS- kommunen Arendal

Det er utarbeidet revidert samarbeidsavtale uten kostnadselementer, samt vedleggene databehandleravtale og oppgave- og ansvarsfordeling.

Ta gjerne kontakt med Gro.anita.grelland@kristiansand.kommune.no dersom dere lurer på noe i forhold til dette.