TELMA presenteres på EHIN 2018

EHiN, E-helse i Norge, er Norges største konferanse med fokus på digitaliseringen av helsesektoren. Den går av stabelen 13.-14. november i Oslo. TELMA vil presenteres i en sesjon som har fått tittel: Samarbeid om helse-, omsorgs- og velferdsløsninger for økt trygghet og arbeidsmestring. Lisbeth Bergstøl, som sitter i styringsgruppen for TELMA og er virksomhetsleder for forvaltningsenheten i Kristiansand kommune, vil presentere TELMA. Prosjektleder for TELMA, Terje Grimstad, vil lede sesjonen.

Sesjonen vil belyse hvordan samarbeid om forskning og innovasjon over institusjons- og sektorgrenser, på tvers av fag og teknologiområder kan etableres og gjennomføres for å skape bedre digitale helse- og omsorgsløsninger for økt trygghet, arbeidsmestring og selvrealisering. Sesjonen vil fokusere på hvordan vi kan sette gode forskningsresultater om til bærekraftige gode helsetjenester for befolkningen med mindre bruk av helseressurser.

Link til sesjonsbekrivelsen: http://ehin.no/sessions/dag-2-sesjon-2-room-6/