Velkommen til oppstartsmøte for samarbeidskommuner i TELMA

20.November 2018 kl 10.00-14.00 Valhalla Helsesenter i Kristiansand.

Invitasjonene er for kommuner i Kristiansandsregionen og Østre Agder som har signert eller har intensjon om å signer samarbeidsavtale i TELMA.

 

Fagpersonene i samarbeidskommunen som bør delta på oppstartsmøte:

–       Kontaktperson ift. TMS (denne personen vil levere ut utstyr til pasient, eller delegere dette ansvaret)

–       Forvaltning/ tildelingskontor

–    Systemansvarlig

–    Ansatte i hjemmesykepleien

 

Vennligst gi beskjed om hvor mange som vil delta fra din kommune innen 16.11.18 til:  Karoline Vassbø Nyhus, fagsykepleier TMS Kr.sand, karoline.vassbo.nyhus@kristiansand.kommune.no (med navn og epost slik at vi kan sende innkalling).

Program for dagen

  • Velkommen og presentasjon av deltagere
  • Om prosjektet TELMA
  • Tjenestedesign
  • Oppfølging og verktøy
  • Lunch
  • Forvaltning
  • Demonstrasjon av utstyr
  • Kontaktpersons oppgaver- opplæring av pasient
  • Det tekniske i TELMA

(med forbehold om endringer)

For informasjon om inngåelse av samarbeidsavtale gå til fanen «samarbeid» øverst på denne siden.