Oppstartsmøte for samarbeidskommuner i TELMA

20.11.18 samlet representanter fra 7 kommuner i Agder seg for oppstartsmøte på Valhalla helsesenter i Kristiansand. Det var representanter fra kommuner som har signert samarbeidsavtale(link til fanen «samarbeid») og kommuner som har intensjon om å signere. Dagen besto av informasjon om prosjektet og pasientforløpet i TELMA. Vi takker for møtet og ser frem til samarbeidet! Ved behov for mer informasjon kontakt oss gjerne!

Her er presentasjonene:

TELMA forvaltning presentasjon oppstartsmøte 20.11.18

Presentasjon tjenestedesign 20.11.18