TELMA deltok på læringsnettverksmøtet til 3P-prosjektet

I forbindelse med læringsnettverksmøtet for 3P prosjektet den 31. Oktober 2018 ved Scandic hotell Bystranda i Kristiansand, hadde Gro Anita Grelland (ass. Prosjektleder i TELMA) presentasjon av TELMA-prosjektet i tillegg til å si noe om det nye nasjonale avstandsoppfølgingsprosjektet (medisinsk avstandsoppfølging) som går fra 2019 til 2021.

Et sentralt tema for samlingen var pasientsentrerte tjenester og samvalg hvor brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter i tillegg til pasient- og pårørendeombud var tilstede og samtalte rundt emnet fra scenen.

Prosjektene 3P (HSØ og Risør) og TELMA har likhetstrekk ved at det i begge jobbes med telemedisinsk oppfølging av kronisk syke pasienter. I 3P prosjektet er det i tillegg fokus på å ha et team rundt pasientene og «one point of contact» der pasientene kun skal forholde seg til ett telefonnummer ved behov for kontakt.  Erfaringer i 3P prosjektet fra Risør site, ble presentert av Ståle Sjaavaag, rådgiver, Risør kommune. I tillegg hadde Gro Rosvold Berntsen (prof. dr.med og prosjektleder for 3P hovedprosjekt) presentasjon om 3P-prosjektet. https://ehealthresearch.no/prosjekter/3p

Også prosjektet «primærhelseteam» ved Erling Ytrehus (lege/rådgiver Kristiansand kommune) og Aleksander Sandnes (lege ved Sørlandsparken legesenter) ble presentert på samlingen. Øvrige presentatører var Guri Hoven (lungelege ved SSHF, Kristiansand) med temaet: «Oppfølging i team av pasienter etter utskrivelse fra sykehus», Kjetil Juva, samhandlingssjef Sørlandet sykehus HF med temaet: «Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp» og Ingeborg H. Morka (enhetsleder hjemmesykepleien) Risør kommune med temaet: «Hvordan jobber vi pasientsentrert i Risør».

Det var en virkelig lærerik og positiv samling med mange engasjerte deltakere!