Agderkommuner med i TELMA

En rekke kommuner på Agder har nå signert samarbeidsavtaler for å kunne tilby avstandsoppfølging i TELMA til sine innbyggere. Det skal holdes opplæringsdag for nye kommuner i prosjektet den 12.mars. Samlingen skal holdes på Valhalla helsesenter i Kristiansand.

Per februar 2019 har følgende agderkommuner signert samarbeidsavtaler:

 • TMS kommunene (Kristiansand, Farsund og Arendal)
 • Risør
 • Vennesla
 • Søgne
 • Flekkefjord
 • Kvinesdal
 • Sirdal
 • Bykle
 • Hægebostad
 • Lillesand
 • Songdalen
 • Tvedestrand
 • Birkenes

Utover disse har også tre andre agderkommuner signalisert at de ønsker å signere, og i tillegg skal Kongsvinger kople opp 20 KOLS-pasienter i løpet av 2019.

Tvedestrand er en av kommunene som nå har blitt med i TELMA-prosjektet. De går aktivt ut for å rekruttere pasienter. Tvedestrandsposten hadde en fin sak om dette den 22. januar i år. Prosjektleder i Tvedestrand er systemansvarlig i enhet for omsorg og rehabilitering, Hege Bjerkeseth. Hun utrykker positiv forventning til hva telemedisinsk oppfølging vil kunne ha å si for oppfølgingen av pasienter med kols, diabetes 2 eller hjertesvikt.

Saken i Tvedestrandsposten finnes her (krever abonnement)