Status i prosjektet februar 2019

Det er høy aktivitet i TELMA, med godt driv i prosjektet på mange ulike fronter.

Kommunene, universitet og sykehuset samarbeider godt for å finne ut av de ulike problemstillingene som prosjektet møter underveis.

Det er fin fremdrift i forskningen og på det teknologiske feltet og oppfølgingen i de telemedisinske sentralene får positive tilbakemeldinger. Prosjektet har for tiden stort fokus på rekruttering av nye pasienter. Per februar 2019 er det inkludert 64 pasienter i prosjektet. Dette er pasienter med KOLS, hjertesvikt eller diabetes type 2. Prosjektet har foreløpig ikke startet oppfølgingen av pasienter med utfordringer knyttet til sin psykiske helse, men det jobbes for fullt med å finne frem til gode løsninger også innen dette området.

Samlinger i prosjektet

  • 12. mars: Opplæringsdag nye kommuner. Opplæringsdagen er for kommuner som har blitt med i prosjektet. Samlingen vil bli holdt på Valhalla helsesenter i Kristiansand.
  • 2. april: Samling for brukerrepresentanter i prosjektet. Samlingen vil bli holdt på Valhalla helsesenter i Kristiansand.
  • 25. april: Prosjektsamling. Vårens større samling for prosjektdeltakere vil bli holdt på Scandic Bystranden i Kristiansand.

Mer informasjon om samlingene kommer.