TELMA på nasjonal e-helsekonferanse «Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis»

Den 13-14. februar 2019 presenterte Camilla Gabrielsen og Inger-Alice Naley Ås TELMA-prosjektet på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse for 2019, på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. De var så heldig å få med seg en av brukerrepresentantene våre i prosjektet, Trond Rane til å delta over skype. Han hadde et flott innlegg om hvordan han har opplevd å få oppfølging gjennom TELMA.

Helseminister, Bernt Høie og NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, åpnet konferansen som hadde nærmere 400 deltakere. Det var to dager med mange innlegg om bl.a personsentrert omsorg, ICNP-diagnoser i pasientjournal, Nasjonalt velferdsteknologiprogram, roboter i helsesektoren, terminologi for sykepleiepraksis, digitalisering i sykepleiepraksis, velferdsteknologi, nye helseplattformer i Norge, bruk av apper for egenbehandling av diabetes med mer.