Oppstartsdag – TELMA psykisk helse

Mandag 4.mars skal det arrangeres en heldagssamling for å gi informasjon og opplæring i forbindelse med Telma- psykisk helse.

Samlingen holdes på Niels Henrik Abels hus i møterom Eilert Sundt (adr: Tordenskjoldsgate 68, Kristiansand).

Oppstartsdagen er gratis og det vil bli servert lunsj til alle deltakere.

Påmelding innen torsdag 28.februar, sendes til: Torunn.Helen.Eidsa@kristiansand.kommune.no

 

PROGRAM for dagen:

Kl.09.00-09.30: Kort bakgrunnsinformasjon om Telma-psykisk helse

Kl.09.30-11.30: Innføring i veiledet selvhjelpsprogram IFightDepression, Egil Haga og Hilde Thomassen

Kl.11.30-12.00: Lunsj

Kl.12.00-14.00: Innføring i FIT(Feedback informerte tjenester) og Recovery, psykolog Kenneth Haugjord

Kl.14.00-15.30: Gjennomgang tjenesteforløpet og verktøyet i Telma-psykisk helse