Prosjektsamling på Scandic Bystranda, Kristiansand

25. april ble det igjen gjennomført prosjektsamling i TELMA. Dette var en heldagssamling med oppdatering på status og planlegging av det videre arbeidet i prosjektet.

Inviterte til prosjektsamlingen var

  • Styringsgruppen og prosjektgruppen i TELMA
  • Fastlege og leger SSHF som er engasjert i prosjektet
  • Ansatte TMS (Farsund, Kristiansand og Arendal)
  • Brukerrepresentanter
  • Andre aktuelle i de ulike arbeidspakkene

De ulike arbeidspakkene presenterte fremdrift i arbeidet og fikk innspill til videre arbeid. Ansatte på Telemedisinsk sentral delte erfaringer med oppfølging av ulike pasientgrupper.  Fra Universitetet i Agder deltok Carl Erik Moe og Anne Wenche Emblem. De presenterte pågående aktiviteter knyttet til gevinstrealisering, samfunnsøkonomisk analyse og maskinlæring. Fastlege Tormod Lønnerød, ansatt i prosjektet, fortalte om fastlegens rolle i TELMA og belyste problemstillinger som videre ble drøftet i plenum. Frode Gallefoss (lege og forskningsleder ved SSHF) presenterte det pågående arbeidet med utforming av et mulig forløp for telemedisinsk oppfølging til personer med multimorbiditet. Osloprosjektet VIS- velferdsteknologi i sentrum ble presentert av prosjektleder i Bydel Sagene, Cathrine Einarsrud, som deltok på Skype. Det ble gitt god mulighet til å utveksle erfaringer med VIS-prosjektet og stille spørsmål til prosjektleder.

TELMA og Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP)-Medisinsk avstandsoppfølging

Lene Gulbrandsen prosjektleder i NVP- Medisinsk avstandsoppfølging presenterte dette arbeidet, og grenseganger til TELMA. Leder for styringsgruppen i TELMA Wenche P Dehli, helse- og sosialdirektør i Kristiansand skisserte muligheter for videreføring av telemedisin på Agder etter TELMA.