Fastlege

Innovasjonsprosjektet «Felles telemedisinsk løsning på Agder» (TELMA) tilbyr oppfølging og veiledning av pasienter via video og samtale med sykepleier på telemedisinsk sentral. Prosjektet varer ut 2019.

Hvem er tilbudet for?

KOLS

 • Alle stadier av sykdommen, både i stabil og ustabil fase
 • Pasienter som nettopp har fått kols og som trenger å lære mer om sykdommen
 • Pasienter som er inne i en ustabil fase av sykdommen og som trenger oppfølging

Pasientene får tildelt et nettbrett og en SpO2 måler

Diabetes 2

 • Ny diagnostisert eller kjent diabetes 2
 • Behov for å lære om sykdommen, blodsukkermåling, matens påvirkning på blodsukkeret og fysisk trening.
 • Utfordring med å nå behandlingsmålene for sin diabetes

Pasientene får tildel et nettbrett, blodsukkermåler, temperaturmåler og blodtrykksapparat

Hjertesvikt

 • Systolisk hjertesvikt med nedsatt ejeksjons fraksjon under 50 % bedømt med ekkokardiografi
 • Etablert optimal medikamentell behandling i forhold til internasjonale retningslinjer inklusive ”devicer”
 • Oppfølging er aktuelt etter avsluttet oppfølging ved spesialisthelsetjenesten

Pasientene får tildel et nettbrett, vekt, og blodtrykksapparat

Psykisk helse

Oppfølging av personer med psykiske helseplager er foreløpig i en oppstartsfase.

 • For personer med lette til moderate angst- og depresjonsplager
 • For personer som er i et rehabiliteringsforløp- fortrinnsvis etter rusbehandling

Pasientene får tildelt et nettbrett som brukes til videosamtaler og veiledet selvhjelpsprogram m.m.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finnes på hjemkommunens nettside her

Hva må fastlegen ha av utstyr?

Fastlegen må ikke ha noe utstyr for å ha pasienter som får telemedisins oppfølging. Kommunikasjonen skjer via telefon eller elektronisk melding.

Hva skal fastlegen gjøre?

Fastlegen samarbeider med telemedisinsk sentral gjennom hele oppfølgingen. Fastlegen blir kontaktet når søknaden til forvaltning behandles, ved oppstart, underveis og ved avslutning. Hvis det oppstår noe underveis blir også fastlegen kontaktet.

Hvilken oppfølging får pasientene?

Alle pasientene vil ved oppstarten ha en karleggingssamtale med sykepleier på telemedisinsk sentral. Hensikten er å finne ut hva som er pasientens behov, og hva som er viktig å vektlegge i oppfølgingen. Oppfølgingen blir tilpasset individuelt.

Hvordan tildeles tjenesten?

Tjenesten søkes om via forvaltningskontoret i hjemkommunen som ved andre kommunale tjenester.