Forskning

Delprosjekt forskning skal etablere sikker kunnskap om gevinstpotensial og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å oppnå gevinster ved avstandsoppfølging i ordinær drift. Delprosjektet skal også teste og evaluere aktuelle arbeidsverktøy som kan være nyttig for helsepersonell som jobber med avstandsoppfølging.

Delprosjekt forskning er inndelt i to ulike arbeidspakker

 • Arbeidspakke (WP) 2: Gevinstrealisering
  • Identifisering av hvilke tiltak som er nødvendig for å realisere gevinster
  • Evaluering av kvalitet og samfunnsmessig nytte
 • Arbeidspakke (WP) 5: Utvikle forslag til nye pasientforløp
  • Tilpasning av algoritmer for de ulike diagnosegruppene
  • Utvikling av algoritme for komorbiditet (flere samtidige kroniske sykdommer)
  • Utvikling av maskinlæring for individualisering av behandlingsforløp

Delprosjektet ledes av dosent Carl Erik Moe ved Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder. Forskningsgruppen består av en rekke ansatte ved Universitetet i Agder, samt representanter fra både sykehus og kommune. Ved universitetet er det ansatt en doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet.

Erfaringer og resultater fra prosjektet vil bli formidlet i form av presentasjoner på ulike seminarer og konferanser og i akademiske artikler.