Kontaktpersoner

Prosjektleder
Terje Grimstad
+47 908 44 023 
terje.grimstad@karde.no
 
Assisterende prosjektleder
Gro Anita Fosse
+47 980 62 750  
Gro.Anita.Fosse@kristiansand.kommune.no

Delprosjektleder tjenestedesign
Camilla Gabrielsen
+47 938 39 496
Camilla.Gabrielsen@farsund.kommune.no

Delprosjektleder forskning
Carl Erik Moe
+47 971 28 924
carl.e.moe@uia.no

Delprosjektleder teknologi
Vinh H. Nguyen
+47 95195705
Vinh.H.Nguyen@kristiansand.kommune.no

 

Kontaktskjema

*
*
*