Informasjon for brukere og pårørende

TELMA (telemedisin Agder) er et prosjekt der hensikten er å teste ut avstandsoppfølging/telemedisin av personer med kronisk sykdom. Sørlandets sykehus og flere kommuner i Agder deltar, og tilbudet vil bli gitt til pasienter bosatt i kommuner der det er inngått samarbeidsavtale med en telemedisinsk sentral. De telemedisinske sentralene ligger i Risør, Kristiansand og Farsund.

Avstandsoppfølging vil si at kontakten mellom deg og helsetjenesten i kommunen vil foregå via et nettbrett og telefon. Slik kan bilde og informasjon fra måleutstyr som er koplet til nettbrettet bli overført. Sykepleierne du har kontakt med jobber på telemedisinsk sentral og har kontakt med din hjemkommune.

Tjenesten er under utarbeidelse og det planlegges oppstart i løpet av 2017.

Hvem er tilbudet for?

Hvis din kommune har en samarbeidsavtale med en telemedisinsk sentral i prosjektet, søker du kommunen om å delta i prosjektet. Du kontakter da fastlegen din eller servicekontoret i din hjemkommune for å søke om tjenesten via forvaltningstjenesten. Dersom du er innlagt på sykehus eller følges opp poliklinisk, kan også behandlende lege eller en sykepleier der, sende en søknad til servicekontoret i din hjemkommune.

Telemedinisk sentral planlegger oppfølging knyttet til disse brukergruppene:

 • KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)- Oppfølging pågår
 • Diabetes – utvikling pågår
 • Hjertesvikt- utvikling pågår
 • Andre grupper med kroniske sykdommer – utvikling pågår
 • Utfordringer knyttet til psykisk helse og rus- utvikling pågår

For å ta del i avstandsoppfølging må du:

 • ha god mobildekning (3G/4G) i hjemmet.
 • kunne betjene enkel teknologi.
 • samtykke til at sykepleiere på telemedisinsk sentral, din fastlege og leger/sykepleiere på SSHF får tilgang til informasjon om din helsetilstand.
 • samtykke til at informasjonen også blir brukt til forskning om bruk av avstandsoppfølging. UiA leder denne delen av prosjektet. All informasjon blir avidentifisert og lagret på en sikker måte.

Kommunikasjon

Illustrasjon: Startsiden på brukerens nettbrett.
Illustrasjon: Startsiden på brukerens nettbrett.

Du vil kunne sende inn svar på egne registreringer av for eksempel blodsukker, blodtrykk og oksygenopptak. Du kan sende inn svar på egenregistreringsskjema eller sende melding hele døgnet, og du vil få svar i åpningstiden til telemedisinsk sentral. Vi avtaler med deg hva det er ønskelig å registrere, når det er best å sende inn målinger og hvordan du skal få tilbakemelding. Hvis det viser seg at det blir en forverring i tilstanden din vil telemedisinsk sentral kunne hjelpe deg eller formidle kontakt med for eksempel hjemmesykepleie, fastlege eller sykehus.

Kontakten med telemedisinsk sentral kan skje enten på vanlig telefon eller ansikt til ansikt via videoløsningen som finnes på nettbrettet du får utlevert. Du kan også kommunisere med telemedisinsk sentral via meldingsportalen på nettbrettet.

Illustrasjon: Startsiden på brukerens nettbrett.
Illustrasjon: eksempel på spørreskjema.

Samtalene kan dreie seg om svarene på egenregistreringsskjema og målingene du har sendt inn eller aktuelle temaer om din sykdom. Du vil også kunne få tips om hva du selv kan gjøre for å håndtere kronisk sykdom.

Det er forskjellige nivåer av oppfølging. Vi avtaler med deg hva som er aktuelt i ditt tilfelle. Avtalen kan endres etter som behov endres.

Teknologi

Når alt er klart for oppstart av avstandsoppfølgingen, vil du få opplæring i bruk av utstyret enten hjemme hos deg, på sykehuset eller på avtalt sted i kommunen. Vi vil hjelpe deg med å logge inn og sjekke at alt fungerer på nettbrettet. Nettbrettet er tilpasset og svært enkelt å bruke.

Samarbeid med fastlege

Avstandsoppfølgingen erstatter ikke din kontakt med fastlegen, men er en støtte for å gjøre deg tryggere og i bedre stand til å mestre hverdagen med kronisk sykdom. Fastlegen skal være informert om at du deltar i oppfølgingen og er med på å gi oss informasjon om hvordan vi best kan følge deg opp. Vi vil også sende informasjon til fastlegen om dine egenregistreringer og målinger etter avtale med fastlegen. Det er en målsetting i prosjektet å på sikt gjøre det mulig for deg å kunne ha videosamtale med fastlegen ved hjelp av nettbrettet.

Samarbeid med hjemmesykepleie

I avstandsoppfølgingen kan hjemmesykepleie eller andre hjemmetjenester bli kontaktet dersom din helsetilstand tilsier det eller dersom det oppstår enkle, tekniske problemer. Hvis du har hjemmesykepleie fra før, vil vi kommunisere med hjemmetjenesten i oppfølgingen.

 

Ofte stilte spørsmål

TELMA (Telemedisin Agder) er et prosjekt der hensikten er å teste ut avstandsoppfølging/telemedisin av kronisk syke via nettbrett.
Telma er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Risør, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Karde AS.
Hvis din kommune har en samarbeidsavtale med en telemedisinsk sentral i prosjektet, søker du kommunen om å delta gjennom forvaltningen . Du kontakter da din fastlege eller hjemmesykepleien for å bli henvist til tjenesten. Dersom du er innlagt på sykehus eller følges opp poliklinisk, kan også behandlende lege eller en sykepleier der, sende en henvisning. Det er aktuelt for deg som har en kronisk sykdom:
 • KOLS - Oppfølging pågår
 • Diabetes – kommer i 2017
 • Hjertesvikt- kommer i 2017
 • Psykisk helse og rus- utvikling pågår
 • Andre kroniker grupper- utvikling pågår