Informasjon for brukere og pårørende

Hva er TELMA?

TELMA (Telemedisin Agder) er et prosjekt der hensikten er å teste ut telemedisinsk oppfølging av personer med kronisk sykdom. Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder(UiA), Arendal, Farsund og Kristiansand samt flere kommuner i Agder deltar.

Telemedisinsk oppfølging vil si at kontakten mellom deg og helsetjenesten i kommunen foregår via et nettbrett og telefon. Slik kan bilde og informasjon fra måleutstyr som er koplet til nettbrettet bli overført. Sykepleierne du har kontakt med jobber på telemedisinsk sentral. De telemedisinske sentralene ligger i Arendal, Kristiansand og Farsund.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for personer med kols, diabetes type 2 og hjertesvikt, som ønsker å lære mer om sykdommen sin, forebygge forverringer av sykdommen, eller trenger tettere oppfølging av sykdommen i en periode. Oppfølging for personer med psykiske helseplager er også under utarbeidelse.

For å ta del i avstandsoppfølging må du:

  • Ha god mobildekning (3G/4G) i hjemmet.
  • Kunne betjene enkel teknologi.
  • Samtykke til at sykepleiere på telemedisinsk sentral, din fastlege og leger/sykepleiere på SSHF får tilgang til informasjon om din helsetilstand.
  • Samtykke til at informasjonen også blir brukt til forskning om bruk av telemedisinsk oppfølging. UiA leder denne delen av prosjektet. All informasjon blir avidentifisert og lagret på en sikker måte.

Hvordan få telemedisinsk oppfølging?

For å delta i prosjektet må du søke om tjenesten til forvaltningstjenesten i kommunen ved å fylle ut søknadskjema. For å finne ut om din kommune er med i prosjektet og søknadskjema for telemedisinsk oppfølging se her

Kommunikasjon via nettbrett

Illustrasjon: Startsiden på brukerens nettbrett.
Illustrasjon: Startsiden på brukerens nettbrett.

Oppfølgingen i TELMA innebærer at du vil kunne sende inn svar på egne registreringer av for eksempel blodsukker, blodtrykk, oksygenopptak eller egenregistreringsskjema. Vi avtaler med deg hva det er ønskelig å registrere, når det er best å sende inn målinger og hvordan du skal få tilbakemelding. Hvis det viser seg at det blir en forverring i tilstanden din vil telemedisinsk sentral kunne hjelpe deg eller formidle kontakt videre.

Kontakten med telemedisinsk sentral kan skje enten på vanlig telefon eller ansikt til ansikt via videoløsningen som finnes på nettbrettet du får utlevert. Du kan også kommunisere med telemedisinsk sentral via meldingsportalen på nettbrettet.

Samtalene kan dreie seg om svarene på egenregistreringsskjema og målingene du har sendt inn eller aktuelle temaer om din sykdom. Du vil også kunne få tips om hva du selv kan gjøre for å håndtere din sykdom.

Det er forskjellige nivåer av oppfølging. Vi avtaler med deg hva som er aktuelt i ditt tilfelle. Avtalen kan endres etter behov.

Illustrasjon: Startsiden på brukerens nettbrett.
Illustrasjon: eksempel på spørreskjema.

Hvordan virker teknologien?

Når alt er klart for oppstart av avstandsoppfølgingen, vil du få opplæring i bruk av utstyret hjemme hos deg. En person fra kommunen kommer hjem og setter opp utstyret. Du får hjelp til å logge deg inn og sjekke at alt fungerer på nettbrettet. Nettbrettet er tilpasset og svært enkelt å bruke.

Samarbeid med fastlege

Avstandsoppfølgingen erstatter ikke din kontakt med fastlegen, men er en støtte for å gjøre deg tryggere og bedre stand til å mestre hverdagen med kronisk sykdom. Vi vil også sende informasjon til fastlegen om dine egenregistreringer og målinger etter avtale med fastlegen.

Samarbeid med hjemmesykepleie

I avstandsoppfølgingen kan hjemmesykepleie eller andre i hjemmetjenesten bli kontaktet dersom din helsetilstand tilsier det. Hvis du har hjemmesykepleie fra før, vil telemedisinsk sentral kommunisere med hjemmetjenesten i oppfølgingen.

 

Ofte stilte spørsmål

TELMA (Telemedisin Agder) er et prosjekt der hensikten er å teste ut avstandsoppfølging/telemedisin av kronisk syke via nettbrett.
For å få tilbud om TELMA må kommunen din ha en avtale, samt at du må søke om tjenesten via tjenekontoret i din kommune.
Hvis din kommune har en samarbeidsavtale med en telemedisinsk sentral i prosjektet, søker du din kommunen om å delta gjennom forvaltningen/tildelingskontroet. Dersom du er innlagt på sykehus eller følges opp poliklinisk, kan også behandlende lege eller en sykepleier der, sende en henvisning. Det er aktuelt for deg som har en kronisk sykdom:
  • KOLS
  • Diabetes type 2
  • Hjertesvikt
  • Psykiske helseplager (under utarbeidelse)