Samarbeid

Felles telemedisinsk løsning på Agder (TELMA) er et prosjekt som har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus. Prosjektet har som mål å følge opp pasienter fra hele Agder.

Ved ønske om å inngå i prosjektsamarbeidet TELMA, må den aktuelle samarbeidskommunen kontakte en av de to vertskommunene for TMS for å inngå et samarbeid formalisert gjennom en samarbeidsavtale som inneholder vedleggene databehandleravtalen og ansvar- og oppgavefordeling mellom vertskommune og samarbeidskommunen.

Det vil bli gitt oppføring til samarbeidskommunen. samarbeidskommuner vil få oppfølging fra telemedisinsk sentral i Farsund eller Kristiansands. Fra april 2018 inviteres Agderkommunene til å delta i prosjektet TELMA.

Kommuner som har samarbeidsavtaler

Klikk på kommunen og få tilgang til søknadsskjema for telemedisinsk oppfølging.

Farsund kommune

Kristiansand kommune

Samarbeidsavtaler for kommuner på Agder

Til kommunene på Agder sendes det ut avtale om interkommunalt prosjektsamarbeid, databehandleravtale og oppgave og ansvarsfordeling. Avtalene ligger i PDF format under:

Interkommunalt prosjektsamarbeid

Databehandleravtale

Oppgave og ansvarsfordeling