Samarbeid

Felles telemedisinsk løsning på Agder (TELMA) er et prosjekt som har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus. Prosjektet har som mål å følge opp pasienter fra hele Agder.

Ved ønske om å inngå i prosjektsamarbeidet TELMA, må den aktuelle samarbeidskommunen kontakte en av de to vertskommunene for Telemedisinsk sentral (TMS) for å inngå et samarbeid. Formalisert gjennom en samarbeidsavtale, databehandleravtalen og ansvar- og oppgavefordeling mellom vertskommune og samarbeidskommunen. Kommuner som inngår samarbeid vil få oppfølging fra TMS i Farsund eller Kristiansand.

Fra april 2018 inviteres Agderkommunene til å delta i prosjektet TELMA.

Kommuner som har samarbeidsavtaler

Klikk på kommunen og få tilgang til søknadsskjema for telemedisinsk oppfølging.

Farsund kommune

Kristiansand kommune

Risør kommune

  • Søknadskjema kontaktperson: Ståle Sjaavaag tlf. 94500042 eller for sykehus og fastlege ved bruk av e-melding til saksbehandler pleie, omsorg og rehabilitering

Samarbeidsavtaler for kommuner på Agder

Til kommunene på Agder sendes det ut avtale om interkommunalt prosjektsamarbeid, databehandleravtale og oppgave og ansvarsfordeling. Avtalene ligger i PDF format under:

Interkommunalt prosjektsamarbeid

Databehandleravtale

Oppgave og ansvarsfordeling