Samarbeid

Felles telemedisinsk løsning på Agder (TELMA) er et prosjekt som har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus. Prosjektet har som mål å følge opp pasienter fra hele Agder. Fra april 2018 inviteres Agderkommune til å delta.

Ved ønske om å inngå i prosjektsamarbeidet TELMA, oppfordres den aktuelle kommunen i de ulike regionene til å inngå samarbeidsavtale med følgende TMS- kommune:

  • Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalsregionen inngår samarbeidsavtale med TMS- kommunen Farsund
  • Region Kristiansand inngår samarbeidsavtale med TMS- Kommunen Kristiansand
  • Region Østre Agder inngår samarbeidsavtale med TMS- kommunen Arendal

Samarbeidet formalisert gjennom en samarbeidsavtale, databehandleravtalen og ansvar- og oppgavefordeling mellom vertskommune og samarbeidskommunen. Kommuner som inngår samarbeid vil få oppfølging fra TMS i Arendal, Farsund eller Kristiansand.

Kommuner som har samarbeidsavtaler

Klikk på kommunen og få tilgang til søknadsskjema for telemedisinsk oppfølging.

Arendal kommune (TMS kommune)

Farsund kommune (TMS kommune)

Kristiansand kommune (TMS kommune) 

Søgne kommune

Vennesla kommune

Flekkefjord kommune

Kvinesdal kommune

Sirdal kommune

Bykle kommune

Hægebostad kommune

Songdalen kommune

Birkenes kommune 

Lillesand kommune

Tvedestrand kommune

Risør kommune 

Samarbeidsavtaler for kommuner på Agder

Til kommunene på Agder sendes det ut avtale om interkommunalt prosjektsamarbeid, databehandleravtale og oppgave og ansvarsfordeling. Avtalene ligger i PDF format under:

Interkommunalt prosjektsamarbeid

Databehandleravtale

Oppgave og ansvarsfordeling