Samarbeid

Felles telemedisinsk løsning på Agder (TELMA) er et prosjekt som har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus. Prosjektet har som mål å følge opp pasienter fra hele Agder.

Ved ønske om å inngå i prosjektsamarbeidet TELMA, må den aktuelle samarbeidskommunen kontakte en av de tre vertskommunene for Telemedisinsk sentral (TMS) for å inngå et samarbeid. Formalisert gjennom en samarbeidsavtale, databehandleravtalen og ansvar- og oppgavefordeling mellom vertskommune og samarbeidskommunen. Kommuner som inngår samarbeid vil få oppfølging fra TMS i Arendal, Farsund eller Kristiansand.

Fra april 2018 inviteres Agderkommunene til å delta i prosjektet TELMA.

Kommuner som har samarbeidsavtaler

Klikk på kommunen og få tilgang til søknadsskjema for telemedisinsk oppfølging.

Arendal kommune

Farsund kommune

Kristiansand kommune

Risør kommune

  • Søknadskjema kontaktperson: Ståle Sjaavaag tlf. 94500042 eller for sykehus og fastlege ved bruk av e-melding til saksbehandler pleie, omsorg og rehabilitering

Lyngdal kommune

Samarbeidsavtaler for kommuner på Agder

Til kommunene på Agder sendes det ut avtale om interkommunalt prosjektsamarbeid, databehandleravtale og oppgave og ansvarsfordeling. Avtalene ligger i PDF format under:

Interkommunalt prosjektsamarbeid

Databehandleravtale

Oppgave og ansvarsfordeling