Teknologi

Delprosjekt teknologi har i oppgave å implementere en løsning for avstandsoppfølging som skal benyttes i prosjektet.

Kort forklart handler det om å kommunisere med pasienten via en applikasjon på et nettbrett og løsningen består av følgende elementer:

  • Brukernært utstyr som nettbrett og medisinsk måleutstyr
  • Applikasjon på nettbrett for innsending av egenregistreringsskjema, medisinske målinger og videokommunikasjon med pasient
  • System for innsamling og bearbeiding av informasjon
  • Webportal for presentasjon av informasjon for helsepersonell som skal følge opp pasienter

Prosjektet tar i bruk systemet til OpenTeleHealth, som var utviklet gjennom det danske storskalaprosjektet TeleCare Nord i Region Nord Jylland. Løsningen er nå tilgjengelig kommersielt, og utvikles videre i forhold til behov til kundene.

Systemet OpenTeleHealth driftes i Norge av Siemens Healthineers, som også er partner i prosjektet.

Relevante lenker:

Prosjektet bruker systemet OpenTeleHealth som er utviklet gjennom det danske storskalaprosjektet TeleCare Nord i Region Nord Jylland.
Løsningen støtter for øyeblikket kun Android nettbrett, men støtte for Apple IOS er under planlegging. Vi benytter Samsung Galaxy Tab nettbrett med GSM for mobil datakommunikasjon. Nettbrettene sikres og fjernadministreres med et Mobile Device Management system (MDM) som heter Airwatch.
Nei, men den er til gjengjeld ISO 13485 sertifisert og CE-merket Medical Device Class 2. Det betyr at leverandøren er underlagt streng kvalitetsstyring og oppfyller strenge prinsipper som en av få løsninger i Europa.
Løsningen som prosjektet bruker, blir fra 01.09.2017 levert via Siemens-Healthineers, og driftes i Norge.
Sikring av mobilt utstyr utenfor virksomheten er hjemlet i Personopplysningsforskriften §§ 2-11, 2-12 og 2-13. Av Normens faktaark nr. 30 fremgår det krav om sikkerhetsnivå 4 for autentisering ved pålogging til sentrale systemer som inneholder helseopplysninger. I praksis stiller det krav om 2-faktor autentisering også for brukerne (pasientene). Det kan utfordre tilgjengelighet og anvendelighet overfor enkelte brukergrupper. Spesielt grupper med nedsatt funksjons- eller ferdighetsnivå. Prosjektets prinsipielle tilnærming er at alle brukerne har rett på samme grad av personvern. Det er derfor ønskelig å få til en funksjonell og brukervennlig autentisering som oppfyller de lovmessige krav. Delprosjekt teknologi har i oppgave å finne en løsning på denne problemstillingen. Prosjektet kjenner foreløpig ikke til noen tilsvarende norske prosjekt eller initiativ som har en velfungerende løsning på dette. Har du kjennskap til relevant teknologi eller løsning, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.